Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Přejeme Vám
příjemný nákup!

Nově jsme pro Vás
spustili Zásilkovnu. 

Váš ČOP-TRADE

 

 

Vážení zákazníci, přejeme Vám příjemný nup!

 

Zpracování osobních údajů

 

 

Zpracování osobních údajů

E-shop: www.vystrelovacinoze.cz

ČOP-TRADE, Ing. Martin Čop | 737 711 595 | info@coptrade.cz

 

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost ČOP-TRADE, Ing. Martin Čop provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to

nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření

přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních

údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 

  1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je ČOP-TRADE, Ing. Martin Čop,

U Koupaliště 804, 357 35 Chodov, IČ: 75631075

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: ČOP-TRADE, Ing. Martin Čop,

U Koupaliště 804, 357 35 Chodov, adresa elektronické pošty info@coptrade.cz,
telefon 737 711 595.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

  1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto

zpracování je nezbytné pro:

2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1

písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné

nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu

čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění

povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy,

zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve

znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

ve znění pozdějších předpisů.

 

  1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a

správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady či

provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění

souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve

smyslu čl. 22 nařízení.

 

  1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a

povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle

příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu

stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

  1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné

osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní

smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s

provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností

vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či

jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné

právní předpisy.

5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země

mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

 

  1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce

přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich

osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku

proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich

osobních údajů.

6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo

porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u

dozorového úřadu.

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních

údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí

Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce

splnit.

KONTAKT:

 

ČOP-TRADE, Ing. Martin Čop, 

U Koupaliště 804, 357 35 Chodov, T: +420 737 711 595, E: info@coptrade.cz

IČ: 75631075, DIČ: CZ7201014260

účet: 2200097838/2010 Fio

IBAN NUMBER: CZ4820100000002200097838

 

 

              

 

 

 

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz